Antik politikai filozófia | Szókratész

A politikai filozófia atyja Szókratész, aki bár a lélek vizsgálatát tekinti életcéljának, mégis megmutatja, hogy milyen valóban elkötelezett állampolgárnak lenni, aki aláveti magát az állam törvényeinek. Politikai filozófiai szempontból a három legfontosabb mű a korai platóni dialógusok közül az Eutüphrón, a Szókratész védőbeszéde és a Kritón

szokratesz-halala.jpg

Hendrik-Nikoletta.Antik-politikai-filozófia.Szókratész-20150218.pdf